Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Ty Huu Doc Ngoc

estate1 300x180 Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

  • Những lĩnh vực nào là được ưu đãi thuế?

Ưu đãi thuế được áp dụng cho các lĩnh vực khuyến khích và các khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Các lĩnh vực khuyến khích ở Việt Nam bao gồm công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất phần mềm máy tính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao, văn hóa và bảo vệ môi trường.

  • Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Người nộp thuế được hưởng ưu đãi thuế sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% hoặc 20% trong 15 năm và 10 năm, kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh. Mức TTNDN chuẩn sẽ được áp dụng sau khi thời gian hưởng ưu đãi thuế chấm dứt.

  • Những đối tượng nào sẽ được hưởng miễn thuế, giảm thuế?

Các doanh nghiệp sau đây được miễn TTNDN trong một thời gian nhất định tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và một khoảng thời gian sau đó doanh nghiệp sẽ được đánh thuế ở mức 50 % của thuế suất áp dụng:

–          Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư trong những khu vực với điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn, trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

–           Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ cao, phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, và sản xuất các phần mềm chuyên nghiệp; và

–          Doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp, chăm sóc y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Nếu một doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu tiên kể từ năm đầu tiên, trong đó có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Giảm thuế có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sản xuất, xây dựng, giao thông vận tải sử dụng nhiều nhân viên nữ, hoặc sử dụng người dân tộc thiểu số nhiều dân tộc.

300x250 Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Cùng Danh Mục:

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của họ mà không cần có lý do hay không?
Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TTNDN”) là ai và Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?
Mức lương tối thiểu
Người sử dụng lao động có thể quy định giờ làm việc của Người lao động trên cơ sở hàng tháng hoặc hà...
Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng
Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?
Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng...
Khi các bên tham gia trong hợp đồng có xảy ra tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp được áp dụ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>