cuong ghen

Đánh ghen xát ớt vào “vùng kín”

1404888862-danh-ghen

Bị cảnh sát bắt, bà Thu khóc lóc nói rằng ở quê những người phụ nữ đi cướp chồng người khác sẽ bị lột quần áo và bêu khắp làng. Còn việc