công văn

Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 4353/VPCP-KTN Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

1

Số hiệu: 1980/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 05 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh nhớ USB do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3064/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA

Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1

Số hiệu: 3776/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 05 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ

Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1

Số hiệu: 2556/BNN-HTQT Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Kim Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG

Công văn 3031/TCHQ-TXNK xét miễn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3031/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA

Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3008/TCHQ-PC Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA

Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3009/TCHQ-PC Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA