Sáng chế do người lao động làm ra: ai sở hữu?

Giảng viên X của trường đại học K chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học do nhà trường cấp kinh phí để tìm ra một sáng chế mới giúp tiết

Các trường hợp được hoàn trả Thuế tiêu thụ đặc biệt

TTTĐB được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: – Hàng tạm nhập để tái xuất; – Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và lắp ráp cho sản phẩm xuất

Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

The young tired student with the books isolated.

Có hai phương pháp được sử dụng để tính TGTGT, bao gồm phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cụ thể là: + Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng

Hoạt động ngân hàng được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành?

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hoạt động ngân hàng có nghĩa là kinh doanh thường xuyên và cung cấp một hoặc nhiều các dịch vụ sau: – Nhận tiền gửi

Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

3д illustration: Travel rest from work.

Những lĩnh vực nào là được ưu đãi thuế? Ưu đãi thuế được áp dụng cho các lĩnh vực khuyến khích và các khu vực có điều kiện kinh tế – xã

Kê khai và trả Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp như thế nào?

The young tired student with the books isolated.

Doanh nghiệp trả TTNDN cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp có văn phòng đặt trụ sở chính. Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác, thì phần tính

Chỉ còn 8 ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh

iStock_000004996273XSmall

(PLO) – Để chuẩn bị cho 2 Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) trình Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp tới, Thủ

Các đối tượng không chịu thuế GTGT?

rainbow_pie_chart

Các hàng hoá/dịch vụ sau đây là đối tượng không chịu thuế: – Các sản phẩm nông nghiệp cố định; – Sản phẩm muối của nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối


Blog Pháp Luật – Văn Phòng Luật Sư Việt Nam Tư Vấn MIỄN PHÍ Vì Cộng Đồng