Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Việt Nam hay không?

iStock_000011853944XSmall

Hầu hết các đối tượng SHTT, đều phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục SHTT Việt Nam – NOIP) để được bảo hộ. Các đối tượng

Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, các bên phải đáp ứng những điều kiện sau: + Điều kiện đối với Bên

Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có được miễn xin cấp giấy phép lao động?

Là Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp tại Việt Nam không phải là một điều kiện pháp lý cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam.

Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)

NSDLĐ phải sử dụng Nội quy Lao động (“NQLĐ”) khi sử dụng từ 10 lao động trở lên. NQLĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: – Thời giờ

Sự khác biệt chính giữa Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam?

court_house

Ngân hàng Nhà nước là ngân hàng trung ương của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép cho các ngân hàng thương mại và

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

relatedthumbarticles-2ce405b713677fa0ccca13832f0cd26c

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm hai loại trợ cấp thông thường mà NSDLĐ phải trả khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyên từ

Tiền làm thêm giờ trả cho Người lao động như thế nào?

Nếu NLĐ làm việc nhiều hơn so với giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định tại Nội quy lao động của NSDLD( và BLLĐ, NLĐ đó sẽ có quyền được nhận

Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?

Người nước ngoài được phép kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Môi giới bất động sản và định giá bất động sản thuộc phạm vi các dịch vụ


Blog Pháp Luật – Văn Phòng Luật Sư Việt Nam Tư Vấn MIỄN PHÍ Vì Cộng Đồng