Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000008266083XSmall 0 Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hoặc CTCP chịu trách nhiệm chính về tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH hoặc CTCP trước cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chủ tịch Công ty (đối với công ty TNHH một thành viên) hoặc Chủ tịch HĐTV (đối với công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần) hoặc (Tổng) giám đốc sẽ được đề cử làm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hoặc CTCP.
Người đại diện theo pháp luật phải có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhưng phải thường trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật không có mặt tại Việt Nam trong thời gian hơn 30 ngày, người đó phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty TNHH, CTCP.
Đặc biệt, (Tổng) giám đốc của CTCP không đồng thời là (Tổng) giám đốc của một doanh nghiệp khác.

300x250 Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Cùng Danh Mục:

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của họ mà không cần có lý do hay không?
Người sử dụng lao động có thể quy định giờ làm việc của Người lao động trên cơ sở hàng tháng hoặc hà...
Các hình thức kỷ luật lao động? Khi nào người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động?
Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng...
Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?
Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)
Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng...
Các hình thức kỷ luật lao động

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>