Những loại tiền công của cá nhân cư trú được miễn Thuế Thu nhập cá nhân?

Ty Huu Doc Ngoc

corporate debt 300x180 Những loại tiền công của cá nhân cư trú được miễn Thuế Thu nhập cá nhân?
Một số thù lao dưới đây được đặc biệt miễn TTNCN, bao gồm:
– Thanh toán cho các chuyến đi kinh doanh, chi phí điện thoại, thống nhất, chi phí văn phòng phẩm;
– Làm thêm giờ (áp dụng cho việc thanh toán bổ sung trên mức lương bình thường);
– Các khoản phụ cấp chuyển vùng một lần cho người lao động nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam;
– Vé máy bay khứ hồi được người sử dụng lao động thanh toán cho nhân viên nước ngoài để trở về nhà cho kỳ nghỉ mỗi năm một lần;
– Học phí cho các cấp học tại Việt Nam cho trẻ em của nước ngoài thanh toán do người sử dụng lao động chi trả, dựa vào hợp đồng lao động và chứng từ chứng minh thanh toán lệ phí như vậy;
– Lệ phí cho đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên cho phù hợp với công việc chuyên ngành hoặc thanh toán phù hợp với kế hoạch của người sử dụng lao động;
– Phụ cấp ăn buổi trưa;
– Một số lợi ích bằng hiện vật được cung cấp trên cơ sở tập thể (ví dụ như lệ phí hội viên, giải trí, y tế, giao thông và từ công việc) được trả bởi người sử dụng lao động; và
– Chỗ ở mà người sử dụng lao động thanh toán (vượt quá 15% của tổng thu nhập chịu thuế của người lao động.
Lưu ý rằng những trường hợp miễn trừ nêu trên được áp dụng tùy thuộc vào các điều kiện và hạn chế cụ thể.

300x250 Những loại tiền công của cá nhân cư trú được miễn Thuế Thu nhập cá nhân?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>