Nhà đầu tư có thể chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài hay không?

Ty Huu Doc Ngoc

index1 Nhà đầu tư có thể chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài hay không?

Theo quy định thì sau khi hoàn thành những nghĩa vụ tài chính đối với Việt Nam, nước ngoài được phép chuyển ra nước ngoài:

– Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;
– Khoản thanh toán từ điều khoản về công nghệ và dịch vụ và từ tài sản trí tuệ;
– Khoản tiền nợ gốc và bất kỳ lãi suất nào phát sinh từ nợ nước ngoài;
– Vốn đầu tư và tiền thu được từ việc thanh lý đầu tư; và
– Những khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà .

300x250 Nhà đầu tư có thể chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài hay không?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>