Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?

Ty Huu Doc Ngoc

buy to let2 300x180 Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?
Người nước ngoài được phép kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Môi giới bất động sản và định giá bất động sản thuộc phạm vi các dịch vụ bất động sản.
Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được yêu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân độc lập kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đăng ký kinh doanh và không cần phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.
Cho đến nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định đối với các cá nhân nước ngoài được phép thành lập hoặc trở thành thành viên của hợp tác xã. Do đó, trong trường hợp này, khi người nước ngoài muốn hoạt động dịch vụ định giá bất động sản, người đó phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng được các điều kiện của việc kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản có liên quan. Nếu người đó chỉ muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, người đó có thể đăng ký kinh doanh độc lập nhưng phải có chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

300x250 Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>