Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của họ mà không cần có lý do hay không?

Ty Huu Doc Ngoc

contracts1 300x180 Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của họ mà không cần có lý do hay không? 

NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần có lý do nếu HĐLĐ giao kết với NSDLĐ là HĐLĐ không xác định thời hạn. Tuy nhiên, HĐLĐ giao kết là hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, NLĐ chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong một trong các trường hợp sau đây:

a) NLĐ không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong HĐLĐ;

b) NLĐ không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thoả thuận trong HĐLĐ;

c) NLĐ bị ngược đãi, quấy rối tình dục, hoặc bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình NLĐ thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ;

e) NLĐ được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

f) NLĐ nữ có thai và phải ngừng làm việc theo theo chỉ định của bác sĩ; hoặc

g) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn HĐLĐ đối với người làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Ngoài ra, NLĐ phải thông báo trước cho HĐLĐ ít nhất 03 ngày làm việc trước khi chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp thuộc mục (i), (ii), (iii) và (vii) nói trên. Thông báo trước ít nhất là 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng hoặc 03 ngày làm việc đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng cho NSDLĐ trước ngày NLĐ chấm dứt hợp đồng trong trường hợp thuộc mục (iv) và (v). Số ngày NLĐ phải báo trước trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo mục (vi) sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian do bác sĩ xác định.

Đối với NLĐ ký kết HĐLĐ không xác định, thời hạn thông báo trước cho NSDLĐ là ít nhất 45 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hợp đồng.

300x250 Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của họ mà không cần có lý do hay không?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>