Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 78/2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 05 tháng 10 năm 2012
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 78/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

300x250 Nghị định 78/2012/NĐ CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ CP về kinh doanh xổ số

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước th...
Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia
Nghị định 184/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh ...
Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin ...
Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>