Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 49/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 49/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

300x250 Nghị định 49/2013/NĐ CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia
Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm ...
Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
Nghị định 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>