Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 05/2014/NĐ-CP Ng

300x250 Nghị định 05/2014/NĐ CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
Nghị định 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 20...
Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và...
Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Nghị định 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình
Nghị định 89/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>