Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP Ng

300x250 Nghị định 04/2014/NĐ CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệ...
Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia
Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầ...
Nghị định 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư
Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>