Lưu ý mới về hợp đồng lao động và điều kiện ký kết các HĐLĐ đó?

Ty Huu Doc Ngoc

contracts 300x180 Lưu ý mới về hợp đồng lao động và điều kiện ký kết các HĐLĐ đó?

Có 03 loại HĐLĐ theo BLLĐ bao gồm HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng và HĐLĐ theo mùa vụ dưới 12 tháng.

– HĐLĐ không xác định thời hạn;

– HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng; và

–  HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng.

NSDLĐ không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời.

NSDLĐ được ký HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và HĐLĐ theo mùa vụ với NLĐ không quá hai lần. Nếu HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và HĐLĐ theo mùa vụ lần thứ hai không được ký kết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn của HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc HĐLĐ theo mùa vụ đầu tiên, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng đã ký kết sẽ là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ sẽ trở thành HĐLĐ có xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Ngoài ra, sau khi thời hạn HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ đã được ký kết hai lần kết thúc, NSDLĐ và NLĐ phảo ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

300x250 Lưu ý mới về hợp đồng lao động và điều kiện ký kết các HĐLĐ đó?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>