Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Ty Huu Doc Ngoc

 

iStock 000004996273XSmall Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Các quy định hiện thời liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong LDN. Cùng với LĐT, LDN là một trong hai văn bản pháp luật quan trọng nhất cần được quan tâm và nghiên cứu trước khi nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tầm quan trọng của LDN thể hiện trên thực tế thông qua các khía cạnh: ở một mặt, LDN định hình khung pháp lý về việc thành lập, tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam; mặt khác, LDN điều chỉnh đối với cả những doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp nói chung.

Một số Nghị định của Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của LDN, bao gồm việc ưu tiên những luật chuyên ngành và cơ chế chuyển đổi doanh nghiệp, hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Cùng với việc thành lập và tổ chức của doanh nghiệp ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn và mua cổ phần đối với những doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và mua cổ phần của Công ty cổ phần. Tỷ lệ góp vốn và cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ phải tuân theo những cam kết quốc tế của Việt Nam và những quy định chuyên ngành liên quan khác.

300x250 Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>