Lệnh công bố Luật người cao tuổi năm 2009

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 16/2009/L-CTN Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

CHỦ TỊCH NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 16/2009/L-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009

LỆNH

300x250 Lệnh công bố Luật người cao tuổi năm 2009

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>