Khi các bên tham gia trong hợp đồng có xảy ra tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp được áp dụng như thế nào?

Ty Huu Doc Ngoc

business meeting outside office with briefcases Khi các bên tham gia trong hợp đồng có xảy ra tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp được áp dụng như thế nào?
Các hình thức giải quyết tranh chấp có thể được các bên liên quan áp dụng theo quy định của pháp luật Việt nam như sau:

– Thỏa thuận giữa các bên;
– Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải; và
– Giải quyết tại trọng tài hoặc tòa án.
Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.

300x250 Khi các bên tham gia trong hợp đồng có xảy ra tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp được áp dụng như thế nào?

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>