Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ TP. Hồ Chí Minh năm 2010 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1690/LĐTBXH-TTr Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 1690/LĐTBXH-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2010

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ vào tháng 3 hàng năm và Công văn số 3622/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 29/9/2009 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 12 năm 2010 và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 06/02/2010 về tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 trên địa bàn thành phố như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

– Mục đích:tổ chức một đợt tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy của người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp; tập trung vào các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; ngành nghề, công việc có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy nổ; phấn đấu đạt các mục tiêu của chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2008-2010 của thành phố.

– Yêu cầu: Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả thúc đẩy các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; tổ chức theo phương châm hướng về cơ sở, vận động được sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực từ các doanh nghiệp và người lao động.

– Chủ đề : “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, tại các công trình xây dựng – Một trong những quyền cơ bản của người lao động”.

Thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ từ ngày 14/3 đến ngày 21/3/2010.

II. nỘi dung HOẠT ĐỘNG :

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ :

1- Công tác tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN:

1.1- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, in sao và phát hành các tập tài liệu tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010, tranh cổ động AT-VSLĐ-PCCN, tranh cảnh báo an toàn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể :

– Phát hành mới 01 đĩa CD về thông tin những vụ tai nạn lao động điển hình, các vụ cháy nổ và bài học kinh nghiệm. Dự kiến phát hành 10.000 đĩa;

– Biên soạn bổ sung, phát hành tập hỏi đáp về bảo hộ lao động, chính sách lao động và phòng cháy chữa cháy. Dự kiến phát hành 25.000 cuốn (tăng 5.000 quyển so với năm 2009) ;

– Phát hành các tranh áp phích tuyên truyền về công tác bảo hộ lao động. Dự kiến 25.000 tranh áp phích (tăng 5.000 tranh so với năm 2009) ;

– Phát hành đĩa CD-Rom AT-VSLĐ-PCCN 2010 tập hợp các văn bản pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các tư liệu hình ảnh về tai nạn lao động, các nguyên tắc làm việc an toàn phục vụ cho công tác tuyên truyền AT-VSLĐ-PCCN, huấn luyện AT-VSLĐ của các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp.

1.2- Biên soạn cẩm nang hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn điện, sử dụng an toàn các loại máy móc, thiết bị nông nghiệp. Hướng dẫn sử dụng và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động khi sử dụng thuốc trừ sâu; hướng dẫn trồng rau sạch, an toàn vệ sinh lao động bằng hình thức biên soạn cẩm nang hướng dẫn.

1.3- Tổ chức tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố bằng các hình thức panô cổ động, băng rôn, cờ phướng và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh trong Tuần lễ quốc gia.

1.4- Tổ chức các chương trình tuyên truyền thông tin trên đài truyền hình thành phố, đài phát thanh, các báo bằng hình thức chương trình thời sự cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phóng sự về đề tài an toàn lưới điện; phóng sự về đề tài an toàn phòng chống ngã cao trong xây dựng; phóng sự về đề tài PCCC, sự cố cháy nổ tại địa bàn khu dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2- Tổ chức hoạt động hội thi, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy

2.1- Tổ chức hội thi: “ An toàn vệ sinh viên giỏi cấp thành phố lần thứ 7 năm 2010 ”. Trong thời gian từ Tuần lễ Quốc gia từ đến hết tháng 03/2010.

2.2- Tổ chức cuộc thi : Vẽ tranh áp phích cổ động tuyên truyền về đề tài phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và thi phương án chữa cháy và cứu hộ ở khu phố, địa bàn dân cư . Phát động và tổ chức từ Tuần lễ Quốc gia đến ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.

2.3- Tổ chức cuộc thi “Nông dân tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp”. Thời gian diễn ra trong Tuần lễ Quốc gia từ 14/3/2010 đến 21/3/2010.

3- Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, phim phóng sự, thanh kiểm tra:

3.1- Hội thảo về chuyên đề: “ Thực trạng ô nhiễm môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp – khu chế xuất trên địa bàn thành phố, các giải pháp cải thiện điều kiện lao động nâng cao sức khỏe người lao động ”.

3.2- Hội thảo chuyên đề: “ Giải pháp giảm thiểu tai nạn điện, sự cố cháy nổ do điện; các biện pháp thực hiện an toàn điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

3.3- Hội thảo về chuyên đề : “ Công tác an toàn lao động phòng chống tai nạn ngã cao trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố, các giải pháp phòng giảm tai nạn lao động, sự cố công trình ”.

3.4- Xây dựng các phim phóng sự về đề tài an toàn lưới điện, phòng tránh tai nạn điện trên các công trình điện công cộng, chiếu sáng, quảng cáo, trụ điện…; đề tài phòng tránh ngã cao, sự cố tai nạn tại các công trình xây dựng; đề tài phòng chống sự cố cháy nổ tại doanh nghiệp, chợ đầu mối và các khu dân cư…

3.5- Tổ chức đợt tổng kiểm tra về công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng cháy cháy nổ trên toàn địa bàn từ tháng 02/2010 đến hết tháng 3 năm 2010.

3.6- Tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong doanh nghiệp, sở ngành, quận huyện thực hiện tốt công tác an toàn -vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về Bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động.

4- Sau Tuần lễ quốc gia :

Tổ chức tổng kết Tuần lễ quốc gia báo cáo Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo hộ lao động năm 2009 và Tuần lễ Quốc gia năm 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2010.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ NGÀNH, BAN QUẢN LÝ CÁC KCX-KCN, KHU CÔNG NGHỆ CAO, CÁC QUẬN HUYỆN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CẤP TRÊN DOANH NGHIỆP:

1. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 của quận huyện, sở ngành, Ban quản lý KCX-KCN, Ban quản lý khu công nghệ cao, tổng công ty, công ty cấp trên doanh nghiệp phù hợp với tình hình của ngành, địa phương theo chủ đề chung của thành phố. Phương hướng tổ chức các hoạt động là hướng về cơ sở, thu hút được sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp và người lao động.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 thiết thực và hiệu quả, trực tiếp tác động đến đối tượng người lao động và điều kiện lao động của doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động của doanh nghiệp, có các biện pháp cụ thể phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, bệnh nghề nghiệp.

3. Tổ chức phát hành tài liệu tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 của thành phố đến doanh nghiệp cơ sở, người lao động trong phạm vi quản lý, đúng đối tượng, có hiệu quả và tiết kiệm.

4. Tổ chức phát thanh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy ở các chợ, trung tâm thương mại, khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, tổ chức xe loa tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN trên địa bàn quận huyện, trong khu vực quản lý của doanh nghiệp.

5. Chỉ đạo các doanh nghiệp có từ 200 lao động trở lên, Các khu chế xuất, khu công nghiệp, các công trình xây dựng lớn trong phạm vi quản lý tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2010; tổ chức ký cam kết các mục tiêu cải thiện điều kiện lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giữa người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn cơ sở; tổ chức cho người lao động, tập thể lao động ký cam kết, đăng ký thực hiện tốt nội quy qui định an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

6. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2010. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên cấp cơ sở và tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 7 cấp thành phố; hội thi vẽ tranh áp phích cổ động tuyên truyền về đề tài phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và thi phương án chữa cháy và cứu hộ ở khu phố, địa bàn dân cư . Phát động và tổ chức từ Tuần lễ Quốc gia đến ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.

7. Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, toạ đàm chuyên đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, tổ chức các lớp huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động.

8. Tổ chức thăm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý có thành tích trong phong trào bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN. Thăm các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đôn đốc kiểm tra các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng TLQG AT-VSLĐ-PCCN năm 2010.

9. Tổ chức tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN của ngành, sở, quận huyện năm 2009 và tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

C. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP :

1- Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN 2010, bằng các hình thức sau:

– Treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 trong khu vực doanh nghiệp, phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin của báo đài các nội dung về AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động.

– Tổ chức các hình thức hội nghị, mít tinh, toạ đàm tại đơn vị để phát động đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN 2010. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.

– Tổ chức các hoạt động tham gia báo tường, vẽ tranh sáng tác về đề tài an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Trưng bày triển lãm về hoạt động, các công trình cải thiện điều kiện lao động của doanh nghiệp và khen thưởng các cá nhân tập thể trong doanh nghiệp có thành tích về thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp.

– Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCC, tìm hiểu pháp luật BHLĐ, Luật PCCC theo đặc thù của doanh nghiệp.

– Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình công nhân viên chức và lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2- Thực hiện các quy định của Nhà nước về Pháp luật lao động, các qui định về PCCC tại doanh nghiệp :

– Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy bảo hộ lao động của doanh nghiệp, bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cơ sở; phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ, lực lượng phòng cháy nghĩa vụ của cơ sở theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Liên Bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy.

– Rà soát thực hiện đầy đủ các qui định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; đo môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm . v.v…

– Rà soát, xây dựng đầy đủ các nội qui, qui đinh về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động và cấp thẻ an toàn cho công nhân vận hành các máy móc thiết bị, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng qui định. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động.

– Tổ chức đợt kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện cứu hộ cứu nạn, rà soát và bổ sung nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. v.v…

– Tổ chức cho công nhân khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu tai nạn lao động theo quy định của Bộ Y tế.

3- Tổ chức sơ kết công tác AT-VSLĐ-PCCN và tổng hợp báo cáo hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 theo mẫu đính kèm đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên.

III. CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG :

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ XII năm 2010 (từ 14/3 dến 21/3/2010).

2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động là góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

3. Phòng chống cháy nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của người lao động.

4. Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.

5. Sản xuất phải bảo đảm an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất.

6. Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.

7. An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.

8. “Thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ phải đi đôi với bảo đảm an toàn lao động, phải biết quý trọng con người”

(Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 783 – Nói chuyện tại đại hội chiến sỹ thi đua công nghiệp ngày 01/3/1960)

9. “Phải bảo đảm an toàn lao động, vì người lao động là vốn quý nhất”

(Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 701 Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ công nhân viên nhà máy cơ khí Hà Nội ngày 02/2/1960)

10. “Chúng ta phải quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động”

(Trích tuyển tập Hồ Chí Minh huấn thị tại Hội nghị cán bộ công đoàn ngày 14/3/1959)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

– Căn cứ hướng dẫn này các Sở ngành, UBND các quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tố chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2010 của ngành, sở, quận huyện, doanh nghiệp

– Sau Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN 2010, các Sở ngành, UBND các quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ quốc gia năm 2010 (theo mẫu đính kèm) về bộ phận thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố – số 378/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10), trước ngày 10/4/2010 để kịp thời tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN Trung ương.

– Trong quá trình triển khai thực hiện các ngành sở, quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp có vấn đề cần hướng dẫn chi tiết xin liên hệ Thanh tra Sở Lao động TBXH TP – Điện thoại: 39.292.253, 38.327.919, Ban Thi đua Chính sách Liên đoàn lao động TP – ĐT: 8290825.

Nơi nhận :
– TT/TU, TTUBND TP )
– BCĐ TLQG TW ) ”để báo cáo”;
– VP.UBND TP )
– Các Sở Ban Ngành TP )
– UBND các Quận Huyện ) ”để thực hiện”;
– Ban QL các KCX, KCN )
– Ban QL khu công nghệ cao )
– Các TCTy, Cty, Các DN )
– Các thành viên HĐ BHLĐ TP “để phối hợp”;
– Các cơ quan báo, đài;
– Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Trần Trung Dũng

Bộ, ngành: . . . . . . . . . . . . . . .

Tỉnh, Thành phố: . . . . . . . . . .

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN

Lần thứ 12 năm 2010

TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Thành lập BCĐ Tuần lễ quốc gia

Đơn vị

Thành lập mới

2

Kiện toàn lại BCĐ Tuần lễ quốc gia

3

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tuần lễ quốc gia

Kế hoạch

4

Xây dựng Chương trình hành động ATVSLĐ-PCCN của đơn vị

Chương trình

5

Có công văn chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Tuần lễ quốc gia

Công văn

6

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện hửng ứng Tuần lễ quốc gia

Lớp

Số lượng người được huấn luyện

Người

7

Tổ chức tọa đàm, phỏng vấn trên truyền hình

Cuộc

8

Các phóng sự, đưa tin trên truyền hình

Tin

9

Các bài viết trên báo, tạp chí

Bài

10

Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích

Chiếc

11

Tờ rơi đã phát hành

Tờ

12

Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin,…)

Quyển

13

Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN

Cuộc

Số lượng người tham gia

Người

14

Tổ chức thi an toàn, vệ sinh viên giỏi

Cuộc

Số lượng người tham gia

Người

15

Tổ chức trưng bày triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ

Cuộc

16

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ

Cuộc

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Doanh nghiệp

Tổng số sai phạm được xử lý/ số sai phạm phát hiện

Doanh nghiệp

17

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ

Cuộc

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Doanh nghiệp

Tổng số sai phạm được xử lý/ số sai phạm phát hiện

Doanh nghiệp

18

Tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

Cuộc

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Doanh nghiệp

Tổng số sai phạm được xử lý/ số sai phạm phát hiện

Doanh nghiệp

19

Tự kiểm tra ở các doanh nghiệp

Cuộc

20

Đo kiểm tra môi trường lao động

Cuộc

Số lượng doanh nghiệp tiến hành đo

Doanh nghiệp

21

Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động –

Tổng số người được khám

Cuộc

Người

22

Tổ chức mít tinh hưởng ứng của Ban chỉ đạo tỉnh (Bộ, ngành)

Cuộc

23

Tổ chức mít tinh hưởng ứng ở doanh nghiệp

Doanh nghiệp

24

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Cuộc

25

Khen thưởng:

a) Tập thể

– Cờ

– Bằng khen

b) Cá nhân

– Bằng khen

Chiếc

Chiếc

Chiếc

26

Thao diễn kỹ thuật an toàn và phòng cháy

Cuộc

Số người tham gia

Người

27

Tổ chức hội thảo

Cuộc

Số người tham gia

Người

28

Số vụ tai nạn xảy ra trong Quí I/2010:

Trong đó: – Số người chết:

– Số người bị thương nặng:

Vụ

Người

Người

So sánh với Quí I/2009

– Số vụ TNLĐ

– Số người chết:

– Số người bị thương nặng:

Vụ

Người

Người

29

Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Tuần lễ quốc gia

Cuộc

30

Các hoạt động khác

31

Chi phí cho tổ chức Tuần lễ quốc gia

Triệu đồng

…………….., ngày …. tháng…… năm 2010
(Ký tên, đóng dấu)

300x250 Hướng dẫn 1690/LĐTBXH TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ TP. Hồ Chí Minh năm 2010 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Vi...
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di...
Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ năm 2009 về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấ...
Hướng dẫn 442/SXD-QLCL về tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm ...
Hướng dẫn 551/SXD-QLXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do ...
Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dự...
Hướng dẫn 821/NHCS-TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đ...
Hướng dẫn 169/HD-SXD về định mức và cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và kha...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>