Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 99/2005/LPQT Ngày ban hành: 31 tháng 10 năm 2005
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NGOẠI GIAO
******

Số: 99/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2005.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoàng Anh

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC KINH TẾ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước;

Đã ký kết Hiệp định này với những điều khoản sau:

Điều 1.: Căn cứ theo nhu cầu phát triển kinh tế quốc dân của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 60 triệu Nhân dân tệ.

Điều 2:. Khoản viện trợ nói trên sẽ được ưu tiên sử dụng để bổ sung vào phần kinh phí chưa đủ trong việc xây dựng ký túc xá học viên của Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phần còn lại sẽ được sử dụng vào dự án khác do Chính phủ hai nước thỏa thuận.

Điều 3:. Quy định chi tiết về tài chính để thực hiện Hiệp định này sẽ do Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Hồng Kông bàn bạc và thỏa thuận riêng.

Điều 4:. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và sẽ hết hiệu lực sau khi hai bên thực hiện xong mọi nghĩa vụ quy định trong Hiệp định này.

Hiệp định này ký ngày 31 tháng 10 năm 2005 tại Hà Nội, làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, mỗi bản đều viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung, hai văn bản có giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN
TRUNG HOA
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

BẠC HY LAI

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

VÕ HỒNG PHÚC

300x250 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông...
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hi...
Hiệp định khung e-ASEAN
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ
Hiệp định về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Chính phủ Việt...
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hasimit Giooc Đa Ni (1997)
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>