Đối tượng sẽ được bảo vệ theo luật về Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000011853944XSmall Đối tượng sẽ được bảo vệ theo luật về Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam
Theo Luật SHTT Việt Nam, quyền SHTT được hiểu như là các quyền của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến các đối tượng quyền SHTT, bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
– Quyền tác giả và quyền liên quan
Đối tượng bảo vệ quyền tác giả bao gồm: các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Đối tượng bảo hộ quyền liên quan bao gồm: các cuộc biểu diễn, chương trình nghe nhìn (bản ghi âm và bản ghi hình), chương trình phát sóng, và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
– Quyền sở hữu công nghiệp
Đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
– Quyền đối với giống cây trồng
Đối tượng bảo vệ quyền đối với giống cây trồng bao gồm: giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

300x250 Đối tượng sẽ được bảo vệ theo luật về Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>