Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TTNDN”) là ai và Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000003003588XSmall Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TTNDN”) là ai và Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Người nộp TTNDN là tổ chức tiến hành các hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có thu nhập chuyh thuế được quy định trong Luật TTNDN, bao gồm các công ty/tổ chức thành lập theo luật Việt Nam và các doanh nghiệp thành lập theo luật nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

  • Những lĩnh vực nào là được ưu đãi thuế?

Ưu đãi thuế được áp dụng cho các lĩnh vực khuyến khích và các khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Các lĩnh vực khuyến khích ở Việt Nam bao gồm công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất phần mềm máy tính, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao, văn hóa và bảo vệ môi trường.

  • Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Người nộp thuế được hưởng ưu đãi thuế sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% hoặc 20% trong 15 năm và 10 năm, kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh. Mức TTNDN chuẩn sẽ được áp dụng sau khi thời gian hưởng ưu đãi thuế chấm dứt.

  • Những đối tượng nào sẽ được hưởng miễn thuế, giảm thuế?

Các doanh nghiệp sau đây được miễn TTNDN trong một thời gian nhất định tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và một khoảng thời gian sau đó doanh nghiệp sẽ được đánh thuế ở mức 50 % của thuế suất áp dụng:

–          Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư trong những khu vực với điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn, trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

–           Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ cao, phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, và sản xuất các phần mềm chuyên nghiệp; và

–          Doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp, chăm sóc y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Nếu một doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu tiên kể từ năm đầu tiên, trong đó có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Giảm thuế có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sản xuất, xây dựng, giao thông vận tải sử dụng nhiều nhân viên nữ, hoặc sử dụng người dân tộc thiểu số nhiều dân tộc.

300x250 Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TTNDN”) là ai và Ưu đãi thuế được áp dụng như thế nào?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>