Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 92/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92/BGDĐT-GDTH
V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của địa phương, hiện nay có một số Công ty, doanh nghiệp đang tới các trường tiểu học tiếp thị và phát hành một số tài liệu tham khảo và đĩa hình, trong đó có đĩa hình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội “Sky care – Khoa học sống động trong mắt em”. Đây là Bộ đĩa hình do Công ty cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET phát hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo không sản xuất và phát hành.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học không được ép buộc học sinh mua những tài liệu, đĩa hình nói trên.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai kịp thời tới các đơn vị trong tỉnh, thành phố.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hữu

300x250 Công văn 92/BGDĐT GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hả...
Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 138/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm s...
Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ c...
Công văn 167/GSQL-GQ2 năm 2014 nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản ...
Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>