Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7594/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7594/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ô tô NK

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 483/TMV-GA ngày 4/11/2013 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam về việc xác định trị giá tính thuế không thống nhất tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe ô tô mới 100%, xuất xứ Nhật Bản như: Xe Toyota Hiace commuter 16 chỗ, dung tích 2694 cm3, số sàn, 1 cầu, động cơ xăng, sản xuất 2013; Xe ô tô 5 chỗ hiệu Lexus RX 350, dung tích 3456 cm3, 2 cầu số tự động, sản xuất năm 2013 và xe ô tô 5 chỗ hiệu Lexus ES 350, dung tích 3456 cm3, số tự động, sản xuất 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xác định trị giá được thống nhất và đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

Báo cáo nội dung vụ việc đối với các loại xe nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/12/2013 các nội dung sau:

– Căn cứ, cơ sở nghi vấn trị giá khai báo;

– Việc tham vấn trị giá tính thuế (kèm biên bản tham vấn);

– Căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo;

– Cơ sở thông tin để xác định lại trị giá tính thuế, phương pháp xác định giá (kèm tờ trình Cục về việc xác định trị giá tính thuế);

– Bộ hồ sơ nhập khẩu: tờ khai hải quan, hợp đồng, invoice, chứng từ thanh toán, chứng từ vận chuyển…;

– Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

300x250 Công văn 7594/TCHQ TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 270/QLCL-KN năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra nhanh nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối d...
Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và Phát triển dạy...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>