Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7594/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7594/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ô tô NK

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 483/TMV-GA ngày 4/11/2013 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam về việc xác định trị giá tính thuế không thống nhất tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe ô tô mới 100%, xuất xứ Nhật Bản như: Xe Toyota Hiace commuter 16 chỗ, dung tích 2694 cm3, số sàn, 1 cầu, động cơ xăng, sản xuất 2013; Xe ô tô 5 chỗ hiệu Lexus RX 350, dung tích 3456 cm3, 2 cầu số tự động, sản xuất năm 2013 và xe ô tô 5 chỗ hiệu Lexus ES 350, dung tích 3456 cm3, số tự động, sản xuất 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xác định trị giá được thống nhất và đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

Báo cáo nội dung vụ việc đối với các loại xe nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/12/2013 các nội dung sau:

– Căn cứ, cơ sở nghi vấn trị giá khai báo;

– Việc tham vấn trị giá tính thuế (kèm biên bản tham vấn);

– Căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo;

– Cơ sở thông tin để xác định lại trị giá tính thuế, phương pháp xác định giá (kèm tờ trình Cục về việc xác định trị giá tính thuế);

– Bộ hồ sơ nhập khẩu: tờ khai hải quan, hợp đồng, invoice, chứng từ thanh toán, chứng từ vận chuyển…;

– Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

300x250 Công văn 7594/TCHQ TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vin...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>