Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7584/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7584/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3862/HQBD-GSQL ngày 22/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu và thuốc lá điếu đưa từ nước ngoài để chờ cung ứng cho tàu du lịch xuất cảnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tại Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Việc loại trừ hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập tại điểm a khoản 6 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC chỉ áp dụng đối với 1 số mặt hàng nhập khẩu để phục vụ với mục đích kinh doanh như: ô tô du lịch dưới 16 chỗ ngồi, rượu, thuốc lá điếu…

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 7584/TCHQ GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>