Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 589/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 589/TCHQ-TXNK
V/v áp mã hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long.
(đ/c: 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/PKD-Fleet ngày 06/01/2014 của Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long (Công ty) hỏi về mã số và mức thuế suất của hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 27/12/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 8163/TCHQ-TXNK trả lời Công ty về thuế suất thuế nhập khẩu, mã HS của mặt hàng xe ô tô bán tải (pickup) Ford Ranger 2.5L, xuất xứ Thái Lan. Vì vậy, đề nghị công ty nghiên cứu công văn số 8163/TCHQ-TXNK nêu trên để khai báo và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với hai mặt hàng tủ lạnh y tế và xe ô tô Ford Everest 2.5L cứu thương của công ty nhập khẩu, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:

– Nhóm 84.18 gồm: “Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15″.

– Nhóm 87.03: “Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”, phân nhóm 1 gạch: “- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel), phân nhóm 8703.32: “- – Loại dung tích xi lanh trên 1500cc nhưng không quá 2500cc”, mã số 8703.32.10: “- – – Xe cứu thương”.

Việc phân loại, áp mã hàng hóa nhập khẩu cần căn cứ trên thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật… Vì vậy, hồ sơ của công ty không đủ cơ sở để phân loại mặt hàng “tủ lạnh y tế” và xe” Ford Everest 2.5L cứu thương” với các thông tin mà Công ty nêu tại công văn số 02/PKD-Fleet Trường hợp công ty muốn xác định trước mã số hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 sẽ được thực hiện theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Nghị định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014 (thuế suất ATIGA) vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính đến hết năm 2014.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thăng Long được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 589/TCHQ TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 285/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 1176/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1526/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu hàng miễn thuế của chuyên gia dự án ODA do Tổng cục Hả...
Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1611/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống lây lan dịch cúm gia cầm qua ...
Công văn 1717/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>