Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 44/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Ông Tin Aung Win
Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Cục Nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar

Trả lời công thư ngày 10/12/2013 của Ông liên quan đến gửi hồ sơ bổ sung đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Myanmar vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ bổ sung của Myanmar, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NAFIQAD gia hạn công nhận tạm thời Myanmar vào danh sách các nước được xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam đến hết ngày 31/3/2014. Danh sách các quốc gia được xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm vào Việt Nam được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap.khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền của Myanmar có văn bản chính thức cung cấp bổ sung thông tin như sau:

1. Quy trình kiểm soát tồn dư hóa chất, kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Việt Nam

2. Làm rõ các chỉ tiêu đã phát hiện và mức dư lượng của chúng trên từng loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong triển khai chương trình giám sát.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam;
– Cục BVTV;
– Lưu: VT, CL2.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Phùng Hữu Hào

300x250 Công văn 44/QLCL CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 50/QLCL-CL1 năm 2014 quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy sản do Cục Quả...
Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 721/VPCP-KGVX năm 2014 xác định tiêu chí thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và đề xuất ...
Công văn 806/VPCP-KGVX năm 2014 lập Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chí...
Công văn 1686/TCHQ-GSQL năm 2014 bán hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Viet...
Công văn 2307/QLCL-CL2 năm 2013 tình hình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục quản lý chất lư...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>