Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 361/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 361/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
(Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 1201/ELVN ngày 05/09/2013 của Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội về việc đề nghị được giải quyết thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế chiếc xe mô tô của ông PALAMY Khanty – Nhân viên Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để ông PALAMY Khanty – Nhân viên Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội được chuyển nhượng chiếc xe mô tô hiệu Harley Davidson Roadking, sản xuất tại Mỹ năm 2010, mới 100%, số khung 1B9BSY8A6CA393023, theo quy định (không yêu cầu nộp giấy xóa sổ đăng ký lưu hành xe do cơ quan Công an cấp vì ông PALAMY Khanty chưa đăng ký lưu hành xe).

Đề nghị Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội hướng dẫn ông PALAMY Khanty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mô tô nêu trên theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 361/TCHQ GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 239/TXNK-PL năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định do Cụ...
Công văn 100/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu do Cục Giám s...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Th...
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiế...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>