Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 361/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 361/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
(Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 1201/ELVN ngày 05/09/2013 của Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội về việc đề nghị được giải quyết thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế chiếc xe mô tô của ông PALAMY Khanty – Nhân viên Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để ông PALAMY Khanty – Nhân viên Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội được chuyển nhượng chiếc xe mô tô hiệu Harley Davidson Roadking, sản xuất tại Mỹ năm 2010, mới 100%, số khung 1B9BSY8A6CA393023, theo quy định (không yêu cầu nộp giấy xóa sổ đăng ký lưu hành xe do cơ quan Công an cấp vì ông PALAMY Khanty chưa đăng ký lưu hành xe).

Đề nghị Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội hướng dẫn ông PALAMY Khanty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mô tô nêu trên theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 361/TCHQ GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 112/QLCL-CL1 năm 2014 xuất khẩu thủy sản vào Ucraina do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám ...
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 1635/TCHQ-GSQL năm 2014 quản lý chất lượng xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>