Công văn 312/VPCP-V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 312/VPCP-V.I Ngày ban hành: 14 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 312/VPCP-V.I
V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

– Trưởng Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
– Các Bộ: Công Thương, Công an, Quốc phòng, Tài chính;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2245/CĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2013 và Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả (điển hình như việc phát hiện, bắt giữ thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; việc bắt giữ 10 container hàng nhập lậu tại cảng VICT, Thành phố Hồ Chí Minh, việc bắt giữ pháo nổ tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng). Để kịp thời động viên các tập thể, đơn vị có thành tích và đôn đốc, chấn chỉnh các địa phương, đơn vị chưa thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến:

– Biểu dương các tập thể, đơn vị: Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an), Công an huyện Gia Lâm (Công an thành phố Hà Nội), Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã có thành tích trong việc bắt giữ thực phẩm nhập lậu (hơn 23 tấn) không rõ nguồn gốc tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát hiện, bắt giữ 10 container hàng nhập lậu tại cảng VICT, thành phố Hồ Chí Minh; Cục Phòng chống tội phạm ma túy và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) trong việc bắt giữ vụ buôn lậu pháo là mặt hàng cấm tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng (hơn 1,5 tấn pháo nổ); Báo Tuổi trẻ, Báo Lao động đã kịp thời đưa tin phản ánh hoạt động của các lực lượng chức năng.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra các vụ buôn lậu nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 02 năm 2014.

– Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kịp thời chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh các lực lượng chức năng đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu; kiểm tra, ngăn chặn ngay tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc ở khu vực Thác Ném, Hang Dơi, ga Đồng Đăng v.v… như Báo Lao Động và các phương tiện thông tin đã nêu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Đài Tiếng nói Việt Nam;
– Thông tấn xã Việt Nam;
– Tổng cục Cảnh sát PCTP (Bộ Công an);
– BTL Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
– Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
– Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương);
– Công an: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội;
– Chi cục Quản lý thị trường: TP HCM, TP Hà Nội;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, KGVX, TH;
– Lưu: VT, V.I (3). VB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng

300x250 Công văn 312/VPCP V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 1328/TCHQ-TXNK năm 2014 nhập chứng từ thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý, tính tiền chậ...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 3404/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn do Tổng cục Hải ...
Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>