Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 256/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 256/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Trả lời công thư BUX/PHA ngày 21/1/2014 của Đại sứ quán Thụy Sỹ về việc bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký của Thụy Sỹ theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT NAFIQAD công nhận chính thức Thụy Sỹ vào danh sách các nước được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Việc chấp thuận Thụy Sỹ vào danh sách này không điều chỉnh các quy định về kiểm dịch thực vật hiện hành của Việt Nam.

Danh sách công nhận được đăng tải tại Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap-khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Vụ Hợp tác Quốc tế (VP SPS);
– Cục Bảo vệ thực vật;
– Lưu: VT, KH, CL2.

Kính thư,

Phùng Hữu Hào

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

300x250 Công văn 256/QLCL CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứ...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 148/TTg-KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn d...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 2181/TTg-KTN năm 2013 áp dụng cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ ...
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiế...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>