Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 256/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 256/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Trả lời công thư BUX/PHA ngày 21/1/2014 của Đại sứ quán Thụy Sỹ về việc bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký của Thụy Sỹ theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT NAFIQAD công nhận chính thức Thụy Sỹ vào danh sách các nước được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Việc chấp thuận Thụy Sỹ vào danh sách này không điều chỉnh các quy định về kiểm dịch thực vật hiện hành của Việt Nam.

Danh sách công nhận được đăng tải tại Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap-khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Vụ Hợp tác Quốc tế (VP SPS);
– Cục Bảo vệ thực vật;
– Lưu: VT, KH, CL2.

Kính thư,

Phùng Hữu Hào

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

300x250 Công văn 256/QLCL CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 287/BHXH-VP thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Na...
Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết ...
Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ c...
Công văn 1834/TCHQ-TXNK năm 2014 về dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...
Công văn 3404/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn do Tổng cục Hải ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>