Công văn 256/QLCL-CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 256/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 256/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Trả lời công thư BUX/PHA ngày 21/1/2014 của Đại sứ quán Thụy Sỹ về việc bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký của Thụy Sỹ theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT NAFIQAD công nhận chính thức Thụy Sỹ vào danh sách các nước được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Việc chấp thuận Thụy Sỹ vào danh sách này không điều chỉnh các quy định về kiểm dịch thực vật hiện hành của Việt Nam.

Danh sách công nhận được đăng tải tại Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản theo địa chỉ:

Tiếng Việt: http://www.nafiqad.gov.vn/nhap-khau

Tiếng Anh: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– Vụ Hợp tác Quốc tế (VP SPS);
– Cục Bảo vệ thực vật;
– Lưu: VT, KH, CL2.

Kính thư,

Phùng Hữu Hào

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

300x250 Công văn 256/QLCL CL2 năm 2014 bổ sung hồ sơ đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật của Thụy Sỹ vào Việt Nam do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 21/KHTC năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP về tài ...
Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hả...
Công văn 1051/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 161/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng do Cục Giám sát quản lý...
Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nướ...
Công văn 3306/TCHQ-TXNK năm 2013 hồ sơ miễn thuế nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 do Tổng cục Hải quan ban hà...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>