Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 236/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 236/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
(Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/2013/MTV ngày 31/12/2013 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô con 5 chỗ hiệu Lexus RX350, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu theo tờ khai số 19362/NKD ngày 22/08/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3050/QĐ-GQKN ngày 20/12/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật khiếu nại, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

– Hồ sơ nhập khẩu: tờ khai, hợp đồng thương mại, hóa đơn, chứng từ giao dịch, B/L, P/L, CO…

– Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo, thông báo về việc xác định mức bảo đảm, quyết định ấn định thuế, biên bản đối thoại lần đầu, biên bản tham vấn, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

– Chứng từ thanh toán, phương án kinh doanh, hóa đơn GTGT.

– Các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêu trên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu kèm theo) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty ô tô Toyota Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – TG(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 236/TCHQ TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...
Công văn 2308/QLCL-CL2 năm 2013 góp ý dự thảo Đề án nâng cao Giá trị gia tăng hàng nông, lâm thủy sả...
Công văn 10256/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du do Văn phò...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>