Công văn 236/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 236/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 236/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
(Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/2013/MTV ngày 31/12/2013 của Công ty ô tô Toyota Việt Nam khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô con 5 chỗ hiệu Lexus RX350, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu theo tờ khai số 19362/NKD ngày 22/08/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3050/QĐ-GQKN ngày 20/12/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật khiếu nại, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

– Hồ sơ nhập khẩu: tờ khai, hợp đồng thương mại, hóa đơn, chứng từ giao dịch, B/L, P/L, CO…

– Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo, thông báo về việc xác định mức bảo đảm, quyết định ấn định thuế, biên bản đối thoại lần đầu, biên bản tham vấn, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

– Chứng từ thanh toán, phương án kinh doanh, hóa đơn GTGT.

– Các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêu trên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu kèm theo) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty ô tô Toyota Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – TG(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 236/TCHQ TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 288/BHXH-VP năm 2014 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết ...
Công văn 138/QLCL-CL1 năm 2014 gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm s...
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 1830/TCHQ-GSQL năm 2014 thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 2119/TXNK-PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>