Công văn 2119/TXNK-PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2119/TXNK-PL Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2119/TXNK-PL
V/v bổ sung hồ sơ phân loại trước

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP. Hà Nội;
– Công ty TNHH Kyoei Việt Nam.
(Lô 2-3&83-84, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được các công văn số 3705/HQHN-TXNK 3706/HQHN-TXNK ngày 25.11.2013 và 3724/HQHN-TXNK 3725/HQHN-TXNK ngày 26.11.2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xác định trước mã số cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam đề nghị, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ kèm theo các công văn thì: mô tả của doanh nghiệp về công dụng của sản phẩm khác với báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội, do đó, để có cơ sở cho việc trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản Thông báo kết quả xác định trước mã số theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 128/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội và Công ty TNHH Kyoei Việt Nam cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến vị trí lắp ráp của sản phẩm trên xe và cơ chế làm việc thể hiện công dụng chống rung cho bánh sau xe ô tô của sản phẩm.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty và Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 2119/TXNK PL năm 2013 bổ sung hồ sơ phân loại trước do  Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1202/TCHQ-GSQL năm 2014 đưa hàng vào địa điểm tập kết tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 187/QLCL-KH năm 2014 góp ý kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩ...
Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám ...
Công văn 1205/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>