Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1799/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 24 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1799/TCHQ-TXNK
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam.
(7/75 Ngõ 560, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN)

Trả lời công văn số 18/CV ngày 02/02/2014 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam đề nghị giải tỏa cưỡng chế cho Công ty được làm thủ tục hải quan; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/20123/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam có văn bản đề nghị tạm dừng cưỡng chế kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng gửi Cục Hải quan nơi phát sinh nợ bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cốc Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK, QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

300x250 Công văn 1799/TCHQ TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 352/VPCP-QHQT năm 2014 kết quả Diễn đàn “Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013″ do Văn phòng...
Công văn 304/VPCP-TTĐT năm 2014 xử lý thông tin báo chí phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ c...
Công văn 5704/BNN-KHCN năm 2013 công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia về công trình Thủy lợi do Bộ Nông ngh...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>