Công văn 1738/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1738/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1738/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao La.
(Đ/c: TT đoàn 375 – Số 37B – Tổ 19 – Phường Ngọc Hà – Quận Ba Đình – TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0214/CV-DN ngày 12/02/2014 của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sao La khiếu nại lần 2 về việc xác định trị giá tính thuế đối với một số mặt hàng rượu vang, xuất xứ Chi Lê nhập khẩu tại tờ khai 24817/NKD01 ngày 26/10/2013 thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực II – Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 89/QĐ-GQKN ngày 17/01/2014. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

– Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm, Quyết định ấn định thuế, Biên bản đối thoại lần đầu;

– Chứng từ thanh toán, Phương án kinh doanh, Hóa đơn VAT;

– Các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trên có dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sao La biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-TG(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

300x250 Công văn 1738/TCHQ TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1352/TCHQ-VNACCS năm 2014 gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải q...
Công văn 1530/TCHQ-GSQL năm 2014 triển khai hoạt động kho hàng không kéo dài tại Khu Công nghiệp Yên...
Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>