Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 102/QLCL-CL2 Ngày ban hành: 20 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/QLCL-CL2
V/v góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Phúc đáp công văn số 242/BNN-TCCB ngày 16/01/2014 của Vụ Tổ chức Cán bộ về việc góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhất trí với dự thảo nội dung trả lời nêu tại mục số 2 và mục số 3. Đối với mục số 1, đề nghị Quý Vụ lấy ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
– Phòng CL1, TTPC;
– Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

300x250 Công văn 102/QLCL CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam...
Công văn 224/BHXH-VP năm 2014 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 148/TTg-KTN năm 2014 về giải pháp phát triển hợp lý phương thức vận tải tại thành phố lớn d...
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 3410/TCHQ-GSQL về nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 2785/BNN-KHCN năm 2013 điều chỉnh hành động chính sách giai đoạn 2013-2015 thuộc Chương trì...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>