Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10225/VPCP-KTN Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10225/VPCP-KTN
V/v khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4679/LĐTBXH-TTr ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc báo nhanh vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả; chăm sóc chu đáo những người bị thương; tổ chức an táng và thăm hỏi gia đình những người thiệt mạng; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Bộ Công Thương;
– Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, V.III; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 10225/VPCP KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 689/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 1210/TCHQ-GSQL năm 2014 nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1079/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính ph...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...
Công văn 10256/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du do Văn phò...
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>