Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10225/VPCP-KTN Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10225/VPCP-KTN
V/v khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4679/LĐTBXH-TTr ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc báo nhanh vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả; chăm sóc chu đáo những người bị thương; tổ chức an táng và thăm hỏi gia đình những người thiệt mạng; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Bộ Công Thương;
– Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, V.III; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 10225/VPCP KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 1194/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 210/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hà...
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 2315/QLCL-KN năm 2013 dự trù kinh phí quý 4 cho dự án SCIESAF do Cục Quản lý Chất lượng Nôn...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>