Công văn 10225/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 10225/VPCP-KTN Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10225/VPCP-KTN
V/v khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4679/LĐTBXH-TTr ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc báo nhanh vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả; chăm sóc chu đáo những người bị thương; tổ chức an táng và thăm hỏi gia đình những người thiệt mạng; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Bộ Công Thương;
– Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, V.III; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

300x250 Công văn 10225/VPCP KTN năm 2013 khắc phục tai nạn lao động tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 569/VPCP-TCCV năm 2014 dự thảo Quyết định về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, c...
Công văn 1216/TCHQ-CCHĐH năm 2014 cho hình thức Tạm nhập tái xuất tài sản đi thuê, cho thuê được làm...
Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng...
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố địn...
Công văn 3404/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn do Tổng cục Hải ...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>