Công điện 2509/CĐ-CHHVN năm 2013 chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Cục Hàng hải Việt Nam điện

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2509/CĐ-CHHVN Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2509/CĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

CƠN BÃO SỐ 6

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Điện:

– Các Cảng vụ hàng hải;
– Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam;
– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;
– Trung tâm Thông tin An ninh Hàng hải.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 06/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 10 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam Việt Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Để chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu:

1. Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam: Chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo cơn bão số 6 cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơ bão số 6 để chủ động tránh trú an toàn.

2. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam: Chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực duy trì lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng tham gia phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Cảng vụ hàng hải: Thường xuyên theo dõi diễn biến của cơ bão số 6; không cấp phép cho tàu thuyền đi vào khu vực của cơn bão số 6. Đặc biệt lưu ý khi cấp phép cho các tàu từ bờ ra đảo và ngược lại.

4. Trung tâm Thông tin An ninh Hàng hải bố trí người trực 24/24h theo dõi diễn biến cơ bão số 6; tiếp nhận thông tin của các đơn vị gửi về và thường xuyên báo cáo cho Ban Chỉ huy PCLB&TKCN – Cục Hàng hải Việt Nam.

Yêu cầu các đơn vị theo dõi diễn biến cơn bão số 6 để có biện pháp đối phó kịp thời và thường xuyên báo cáo về thường trực PCLB & TKCN Cục Hàng hải Việt Nam. (Điện thoại: 04.37950482; Fax: 04.37685779).

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban CĐ PCLB&TKCN Bộ GTVT (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT Đỗ Đức Tiến (để b/c);
– Ban BT Website CHHVN;
– Lưu VP, ATANHH.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN ANHH

Võ Duy Thắng

300x250 Công điện 2509/CĐ CHHVN năm 2013 chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Cục Hàng hải Việt Nam điện

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 50/CĐ-BGTVT năm 2013 áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 655/CĐ-BGDĐT về phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục...
Công điện 241/CĐ-TTg năm 2012 về công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải có khả năng không ho...
Công điện 04/CĐ-BNN-TY triển khai biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm do Bộ trưởng Bộ Nô...
Công điện 04/CĐ-BCĐ về một số tỉnh chưa gửi báo cáo kết quả Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu ...
Công điện 09/CĐ-BNN-KL về đề phòng cháy rừng trong điều kiện thời tiết hanh khô do Bộ Nông nghiệp và...
Công điện 300/CĐ-TTg về chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino...
Công điện 07/CĐ-BNN-KL về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết Nguy...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>