Công điện 2091/CĐ-TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ điện

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2091/CĐ-TTg Ngày ban hành: 02 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2091/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
– Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả thực hiện đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

– Di dời hệ thống đường dây điện, cáp quang từ Km 1353+40 đến Km 1353+150 (bên phải tuyến quốc lộ 1A) thuộc Gói thầu số 10 “Xây dựng tuyến công vụ B1a và cầu số 1 trên tuyến B1a”.

– Bàn giao mặt bằng gói thầu số 11 “Xây dựng đường công vụ B1B” để thi công cửa hầm phía Bắc.

– Di dời hệ thống cáp quang và 01 hộ dân (bên trái) và 09 hộ dân bên phải phạm vi nút giao đầu tuyến từ Km 0 – Km 0+200; Bàn giao mặt bằng đoạn tuyến từ Km 0+200 – Km 0+841; 03/11 hộ dân đoạn tuyến từ Km 1+200 – Km 1+489 (đoạn 200m trước cầu số 2) thuộc gói thầu số 4 “Xây dựng tuyến đường dẫn phía Bắc”.

2. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

– Bàn giao 600m phía Nam hầm cổ Mã thuộc gói thầu số 6 “Đường dẫn phía Nam”.

– 02 hộ dân ở đầu tuyến thuộc gói thầu số 2 “Xây dựng hầm cổ Mã”.

– Bàn giao mặt bằng sạch: cho gói thầu số 12 “Xây dựng đường công vụ N1, N2, N3″; Khu cứu hộ cứu nạn Cổ Mã, bãi tập kết vật liệu nổ, bãi đổ thải; Khu tái định cư số 2 – Đại Lãnh.

– Di dời hệ thống đường cao thế 22KV khu vực phía hầm đèo cổ Mã.

3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 năm 2013; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những mặt bằng đã bàn giao.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để triển khai ngay việc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ công trình./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công điện 2091/CĐ TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ điện

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 1960/CĐ-TTg năm 2013 khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Thủ...
Công điện 1316/CĐ-TTg năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ...
Công điện 4777/CĐ-BYT năm 2013 triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 do Bộ Y tế điện
Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với...
Công điện 179/CĐ-TTg năm 2014 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do...
Công điện 241/CĐ-TTg năm 2012 về công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải có khả năng không ho...
Công báo 4271/BTC-TCT về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
Công điện 10/CĐ-BGTVT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>