Công điện 2091/CĐ-TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ điện

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2091/CĐ-TTg Ngày ban hành: 02 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2091/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
– Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả thực hiện đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

– Di dời hệ thống đường dây điện, cáp quang từ Km 1353+40 đến Km 1353+150 (bên phải tuyến quốc lộ 1A) thuộc Gói thầu số 10 “Xây dựng tuyến công vụ B1a và cầu số 1 trên tuyến B1a”.

– Bàn giao mặt bằng gói thầu số 11 “Xây dựng đường công vụ B1B” để thi công cửa hầm phía Bắc.

– Di dời hệ thống cáp quang và 01 hộ dân (bên trái) và 09 hộ dân bên phải phạm vi nút giao đầu tuyến từ Km 0 – Km 0+200; Bàn giao mặt bằng đoạn tuyến từ Km 0+200 – Km 0+841; 03/11 hộ dân đoạn tuyến từ Km 1+200 – Km 1+489 (đoạn 200m trước cầu số 2) thuộc gói thầu số 4 “Xây dựng tuyến đường dẫn phía Bắc”.

2. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

– Bàn giao 600m phía Nam hầm cổ Mã thuộc gói thầu số 6 “Đường dẫn phía Nam”.

– 02 hộ dân ở đầu tuyến thuộc gói thầu số 2 “Xây dựng hầm cổ Mã”.

– Bàn giao mặt bằng sạch: cho gói thầu số 12 “Xây dựng đường công vụ N1, N2, N3″; Khu cứu hộ cứu nạn Cổ Mã, bãi tập kết vật liệu nổ, bãi đổ thải; Khu tái định cư số 2 – Đại Lãnh.

– Di dời hệ thống đường cao thế 22KV khu vực phía hầm đèo cổ Mã.

3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 năm 2013; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những mặt bằng đã bàn giao.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để triển khai ngay việc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ công trình./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Công điện 2091/CĐ TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ điện

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 15/CĐ-BNN-TY năm 2013 tăng cường phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông...
Công điện 55/CĐ-BGTVT năm 2013 ứng phó bão số 10 trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 1554/CĐ-TTg năm 2013 chỉ đạo đối phó với bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Công điện 8299CĐ/BCT-ATMT năm 2013 về chủ động đối phó với mưa, lũ do bão gây ra do Bộ Công Thương b...
Công điện 1308/CĐ-TTg năm 2013 thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Ch...
Công báo 4271/BTC-TCT về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
Công điện 256/CĐ-BGDĐT về tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục ...
Công điện 246/CĐ-TTg về quản lý và sử dụng pháo đang có xu hướng gia tăng trên các địa bàn trong cả ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>