Công điện 1966/CĐ-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ điện

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1966/CĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1966/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

– Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng,
Công an, Thông tin và Truyền thông;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thông tấn xã Việt Nam;
Đài Truyền hình Việt Nam;
Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiện nay, tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu hành trên đường bộ đang diễn ra khá phổ biến trong phạm vi cả nước, là nguyên nhân chính gây nên hư hỏng và xuống cấp nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Bộ Giao thông vận ti:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, tăng cường bộ cân lưu động cho các địa phương để thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an sớm ban hành Kế hoạch phối hợp chỉ đạo trong công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ và ban hành Quy định việc phối hp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chủ động thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc.

2. Bộ Công an:

Phối hp với Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch phối hợp chỉ đạo liên ngành trong công tác kiểm soát tải trọng xe và ban hành Quy định việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giao thông vận tải các địa phương tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng xe.

3. Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giao thông vận tải các địa phương tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng các loại xe quân đội lưu thông không làm nhiệm vụ quân sự.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương; khẩn trương thành lập trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; phê duyệt chương trình kế hoạch kiểm soát tải trọng xe và tổ chức triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn địa phương; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải triển khai Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Hàng quý, Ban An toàn giao thông các địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình thực hiện.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về giới hạn tải trọng xe được lưu hành trên đường bộ, giới hạn tải trọng của hệ thống cầu, hầm, đường bộ và các quy đnh về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

6. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; hàng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc./.

Nơi nhận:
– Như trên;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
Các PCT, y viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực Ủy ban ATGTQG;
Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
Văn phòng UBATGTQG;
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ:
V.III, V.I, TH, KTTH, KGVX, TKBT;
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

300x250 Công điện 1966/CĐ TTg năm 2013 tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ điện

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 2091/CĐ-TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựn...
Công điện 15/CĐ-BNN-TY năm 2013 tăng cường phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông...
Công điện 55/CĐ-BGTVT năm 2013 ứng phó bão số 10 trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với...
Công điện 655/CĐ-BGDĐT về phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục...
Công điện 10/CĐ-BNN-BVTV thực hiện cấp bách việc tiêu hủy nguồn rệp sáp bột hồng hại cây sắn (mì) ở ...
Công báo 4271/BTC-TCT về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành
Công điện 943/CĐ-TTg về đặc xá năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ điện

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>