Công điện 16/CĐ-BNN-TY năm 2013 triển khai biện pháp chống dịch lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 16/CĐ-BNN-TY Ngày ban hành: 01 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 3 – 9/2013 dịch Lở mồm long móng (LMLM) gia súc xảy ra, dây dưa, kéo dài và đã có 61 xã, phường thuộc 9 huyện, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh có dịch, gồm có: Thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh và các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên; tổng số gia súc bị mắc bệnh là 1.095 con gia súc (gồm có: 239 trâu, 831 bò, 25 lợn); số gia súc phải tiêu hủy là 58 con (gồm có: 5 trâu, 42 bò, 11 lợn). Đặc biệt, cơ quan thú y đã phát hiện có sự xuất hiện vi rút LMLM týp A (typ mới) tại các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (tháng 3/2013) và tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên (tháng 9/2013); điều này làm cho công tác phòng chống dịch LMLM gặp rất nhiều khó khăn.

Từ đầu tháng 10/2013 đến nay, dịch LMLM đã xảy ra tại 27 xã, thuộc 04 huyện Kỳ Anh (10 xã), Cẩm Xuyên (12 xã), Thạch Hà (05 xã) và Nghi Xuân (01 xã) và đang có chiều hướng lây lan diện rộng; tổng số gia súc mắc bệnh là 626 con (gồm có: 108 trâu, 495 bò và 23 lợn), số gia súc phải tiêu hủy là 23 con lợn; có khả năng dịch còn xảy ra ở nhiều địa bàn khác, nhưng chưa được phát hiện và báo cáo; mặt khác, vi rút LMLM phát hiện được tại các huyện nêu trên đều thuộc typ A, gây lây lan nhanh và thiệt hại lớn về kinh tế, vì vắc xin sử dụng để tiêm phòng rất đắt (gấp hơn 2 lần so với vắc xin typ O đang sử dụng hiện nay).

Nguyên nhân xảy ra dịch LMLM là do: Tái phát từ các ổ dịch cũ; gia súc mắc bệnh không được đánh dấu để quản lý; đàn gia súc không được tiêm phòng vắc xin triệt để; gia súc mắc bệnh không được phát hiện kịp thời, khi dịch lây lan ra diện rộng chính quyền các cấp và các ban, ngành của địa phương mới biết.

Hiện tại, diễn biến dịch LMLM tại tỉnh Hà Tĩnh rất phức tạp, nguy cơ dịch lây lan rộng trong tỉnh và các tỉnh lân cận là rất cao nếu không khẩn trương thực hện các biện pháp chống dịch quyết liệt; nhằm ngăn chặn kịp thời các ổ dịch mới phát sinh và không để dịch lây lan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ban, ngành liên quan trong tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Công điện khẩn số 15/CĐ-BNN-TY ngày 24/10/013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh LMLM.

2. Công bố dịch LMLM theo đúng quy định của pháp luật thú y để áp dụng các biện pháp chống dịch đồng bộ và quyết liệt (theo quy định nếu có dịch: từ 2 xã trở lên phải công bố huyện có dịch; từ 2 huyện trở lên phải công bố tỉnh có dịch).

3. Thiết lập chốt kiểm dịch kịp thời ở các trục đường giao thông ra, vào các xã, huyện có dịch; cấm vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc trong vùng dịch; quản lý chặt chẽ gia súc mắc bệnh; tạm dừng kiểm dịch vận chuyển gia súc ra khỏi tỉnh trong thời gian có dịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân vận chuyển gia súc của tỉnh, thành phố khác không đi qua các huyện đang có dịch LMLM.

4. Tập trung mọi lực lượng nhanh chóng dập tắt dịch, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và môi trường, tiêm phòng vắc xin LMLM bao vây các ổ dịch; tăng cường kiểm tra phát hiện sớm ổ dịch, truy xuất nguồn gốc các ổ dịch; làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân trong việc phát hiện, báo cáo và triển khai chống dịch chậm làm dịch bệnh lây lan rộng.

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Thành lập ngay Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, kiểm tra thực tế hàng ngày tại các xã, huyện trọng điểm; nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, bất cập trong công tác chống dịch để có giải pháp khắc phục ngay.

Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– UBND tỉnh Nghệ An, Quảng Bình;
– Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, TP;
– Cục Thú y; Cơ quan Thú y vùng III;
– Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

300x250 Công điện 16/CĐ BNN TY năm 2013 triển khai biện pháp chống dịch lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công điện 14/CĐ-UBND năm 2013 tăng cường phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do tỉnh Quả...
Công điện 55/CĐ-BGTVT năm 2013 ứng phó bão số 10 trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải điện
Công điện 1308/CĐ-TTg năm 2013 thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Ch...
Công điện 1878/CĐ-TTg tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Thủ t...
Công điện 179/CĐ-TTg năm 2014 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do...
Công điện 1283/CĐ-BYT về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành
Công điện 6637/CĐ-BYT về chủ động biện pháp phòng chống mưa, lũ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản c...
Công điện 04/CĐ-BCĐ về một số tỉnh chưa gửi báo cáo kết quả Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>