Cơ quan nào có trách nhiệm cấp Giấy Chứng nhận đầu tư?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000004825806XSmall Cơ quan nào có trách nhiệm cấp Giấy Chứng nhận đầu tư?

  • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ caovà khu kinh tế (sau đây gọi là “Ban Quản lý”) thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với:

–       Dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; và

–       Dự án đầu tư về phát triển kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

  • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án có thẩm quyền trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với:

–       Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; và

–       Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý.

Trong trường hợp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư của địa phương nơi có dự án sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

300x250 Cơ quan nào có trách nhiệm cấp Giấy Chứng nhận đầu tư?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>