Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 45/2007/SL-LPQT Loại văn bản: Ngày ban hành: 2007-08-09
Người ký: Phạm Gia Khiêm

BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 45/2007/SL-LPQT

300x250 Chương trình Hành động giai đoạn 2007 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi líp pin do Bộ ngoại giao ban hành.

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>