Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 4313/CT-BNN-QLCL Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4313/CT-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các năm qua. Năm 2013, toàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản nhằm thực hiện có hiệu quả Luật an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng. Kết quả giám sát trên diện rộng từ năm 2010 đến nay cho thấy chất lượng, ATTP thực phẩm nông lâm thủy sản đã từng bước cải thiện; tỷ lệ sản phẩm vi phạm giảm dần qua các năm, tuy nhiên còn ở mức cao và mức độ cải thiện chưa rõ nét (tỷ lệ mẫu rau chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt ngưỡng cho phép dao động từ 5,6% – 6,8%, thịt gia súc, gia cầm chứa hóa chất, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng vượt ngưỡng cho phép từ 2% – 4,9%, thủy sản chứa hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng cho phép từ 0,7% – 2,6%).

Nhằm bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản cho người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

I. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC SAU:

1. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng trong dịp Tết và có nguy cơ cao:

– Cơ sở và sản phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về ATTP; cơ sở xếp loại C trong đợt kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT;

– Chợ đầu mối, chợ bán buôn các mặt hàng nông sản thực phẩm được tiêu dùng nhiều trong các dịp tết, như thịt, giò, chả, thủy hải sản, trái cây, rau, củ, quả;

– Đối với các tỉnh biên giới và khu vực lân cận với các tỉnh biên giới cần chú trọng kiểm soát, xử lý các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm ATTP.

2. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm vi phạm và các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP cho người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng; hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn sản phẩm an toàn, tẩy chay các cơ sở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

1. Các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các việc sau:

– Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, tập trung kiểm soát chặt chẽ thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật nhập khẩu; tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở chế biến, bao gói rau quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản trong phạm vi được phân công.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị theo hệ thống ở các địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ nêu tại mục I Chỉ thị này; phối hợp kiểm tra, truy xuất, giải quyết khắc phục các sự cố về ATTP; công khai đầy đủ, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm và các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP.

2. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra rau, củ, quả nhập khẩu và chỉ đạo hệ thống thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV.

3. Cục Thú y, Cục Chăn nuôi tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc nhập lậu gia súc, gia cầm, nhập khẩu thực phẩm động vật, thủy sản phục vụ trong dịp Tết và chỉ đạo hệ thống thanh tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kiểm soát việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng, hóa chất cấm trong chăn nuôi.

4. Tổng cục Thủy sản chỉ đạo hệ thống thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh chất cải tạo xử lý môi trường, thức ăn nuôi các loài thủy sản thường được sử dụng nhiều trong dịp Tết.

5. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chỉ đạo hệ thống thanh tra, kiểm tra các chợ đầu mối, đấu giá, điểm bán buôn thực phẩm nông lâm thủy sản.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

– Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này về Bộ (Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) trước ngày 15/02/2014.

– Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trước ngày 20/02/2014.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Trưởng Ban Chỉ đạo LNTUVSATTP.
– Lãnh đạo Bộ;
– Các Bộ: Y tế, Công an, Công thương, Tư pháp;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN-PTNT các tỉnh/tp trực thuộc TW;
– Các Tổng cục, Cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
– Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

300x250 Chỉ thị 4313/CT BNN QLCL năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang
Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2013 tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng ...
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2013 tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tron...
Chỉ thị 03/2013/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định x...
Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do thành p...
Chỉ thị 04/2013/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên đị...
Chỉ thị 26/2012/CT-UBND tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>