Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2013 tăng cường biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 24/CT-TTg Ngày ban hành: 08 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 24/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE 02 BÁNH CHẠY ĐIỆN

Trong thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều chủng loại xe 02 bánh chạy điện không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm soát về chất lượng, an toàn kỹ thuật; đặc biệt đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên đi tốc độ cao, lạng lách, chở quá số người quy định, làm gia tăng các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức và chỉ đạo việc đăng kiểm xe máy điện.

b) Khẩn trương rà soát, bổ sung Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng các loại xe 02 bánh chạy điện nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước.

c) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, trong công tác kiểm tra việc sản xuất, lắp ráp trong nước và kinh doanh, nhập khẩu các loại xe 02 bánh chạy điện.

2. Bộ Công an:

a) Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện việc đăng ký xe máy điện theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông bằng xe 02 bánh chạy điện.

3. Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe 02 bánh chạy điện và các linh kiện, phụ tùng. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình sản xuất, buôn bán các phương tiện và linh kiện, phụ tùng không bảo đảm chất lượng.

4. Bộ Tài chính:

Chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, bổ sung điều chỉnh các thủ tục nhập khẩu các loại xe 02 bánh chạy điện và linh kiện, phụ tùng bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo các quy định hiện hành.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Sớm rà soát, ban hành bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm đảm bảo phù hợp cho người điều khiển và người ngồi trên xe đạp máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức phổ biến, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện đúng quy định của pháp luật và sử dụng các loại xe 02 bánh chạy điện bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tiến hành rà soát và xây dựng văn bản liên quan đến việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (ắc quy và động cơ) của các loại xe 02 bánh chạy điện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

8. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng các loại xe 02 bánh chạy điện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lứa tuổi.

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể chủ trì và tham gia việc hướng dẫn, vận động nhân dân và các hội viên lựa chọn phương tiện phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông bằng xe 02 bánh chạy điện.

10. Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư TƯ Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
– UBTU Mặt trận Tổ quốc VN;
– Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Đài Truyền hình VN;
– Đài Tiếng nói VN;
– Thông tấn xã VN;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
– Các cơ quan thành viên UBATGTQG;
– Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các Ủy viên UBATGTQG; Ủy viên Ban TT;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu VT, KTN (3), Hong(320b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

300x250 Chỉ thị 24/CT TTg năm 2013 tăng cường biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 2/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban ...
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Chỉ thị 04/CT-BXD năm 2013 tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ ...
Chỉ thị 11/2013/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh G...
Chỉ thị 29/2013/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chỉ thị 01/CT-BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do ...
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Ủy ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>