Chỉ thị 20/2013/CT-UBND chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 20/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 20 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 20/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NUÔI DẠY TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG, LỚP, CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2008 đến nay, công tác chăm lo, phát triển giáo dục mầm non được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm thực hiện đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới trường lớp mầm non được mở rộng, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới khang trang, đáp ứng cơ bản nhu cầu nuôi dạy trẻ trên địa bàn Thành phố; Chất lượng nuôi dạy trẻ ngày càng nâng cao, đội ngũ những người làm công tác nuôi dạy trẻ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng đổi mới phương pháp nuôi, dạy trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của học sinh theo đặc điểm tâm lý lứa tuổi; đội ngũ nhân viên cấp dưỡng được củng cố, chuyên nghiệp hóa theo quy trình chế biến thực phẩm khoa học, vệ sinh và dinh dưỡng. Thành phố đã ban hành một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non; đội ngũ bảo mẫu, cấp dưỡng được quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn cũng như chăm lo về chế độ chính sách. Công tác xã hội hóa giáo dục mầm non được đẩy mạnh, nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập được thành lập đã góp phần nâng tỷ lệ đưa trẻ trong độ tuổi đến trường đạt cao so với các tỉnh, Thành phố trong cả nước. Thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, do tình hình tăng dân số cơ học diễn tiến quá nhanh dẫn đến số lượng trẻ trong tuổi mầm non tại các quận, huyện tăng cao. Tại một số địa phương, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa chặt chẽ, thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuyên chất lượng nuôi dạy trẻ; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, người làm công tác cấp dưỡng chưa kịp thời; một số hành vi ngược đãi trẻ em, vi phạm pháp luật đối với trẻ xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non, tuy không phổ biến nhưng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại của giáo dục mầm non Thành phố, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố, nhất là đối với các cơ sở lập trái phép tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, nhất là giáo dục mầm non trong những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện:

a) Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn; rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra giấy phép và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để chấn chỉnh kịp thời, chấm dứt ngay hành vi ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ em. Tích cực xây dựng các trường mầm non tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế.

b) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp dành quỹ đất và triển khai nhanh chóng việc xây dựng các trường mầm non trong các khu chế xuất, khu công nghiệp phục vụ nhu cầu gởi trẻ của công nhân trên địa bàn.

c) Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện tham gia đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập, theo đúng quy hoạch, quy chuẩn, tạo điều kiện để trẻ em được đến trường, phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí lực, thẩm mỹ, góp phần hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách. Tiếp tục phát triển các trường ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng không giảm ngân sách đầu tư cho giáo dục mầm non. Phối hợp, vận động và giúp đỡ các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có nhiều lao động nữ xây dựng nhà trẻ dành cho con em người lao động đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp mình.

d) Chỉ đạo Phòng giáo dục – đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn rà soát tình hình hoạt động của các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn; kiểm tra giấy phép và hoạt động theo giấy phép đã được cấp. Nhanh chóng cấp phép cho các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện nuôi dạy trẻ và kiên quyết xử lý, đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ trẻ không phép trên địa bàn quận, huyện.

đ) Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các bà mẹ về việc nuôi, dạy, đảm bảo an toàn cho trẻ; vận động các bà mẹ không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự phát, không phép.

e) Giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã đạt được trên địa bàn.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn, các trường sư phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở tất cả các trường, lớp, cơ sở mầm non.

b) Tổ chức các lớp tu nghiệp, bồi dưỡng giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng ở các trường, cơ sở giáo dục mầm non.

c) Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các bà mẹ về việc nuôi, dạy, đảm bảo an toàn cho trẻ; vận động các bà mẹ không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự phát, không phép.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức kiểm tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở giáo dục mầm non có phép và không phép.

đ) Phối hợp với các Sở – ngành, quận – huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường mầm non, đặc biệt là tiến độ dành đất xây dựng các trường mầm non trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố.

e) Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn Thành phố.

g) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường mầm non tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

3. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực thúc đẩy phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, nhất là các trường mầm non ở những địa phương khó khăn, thiếu trường, các địa phương có mật độ dân số cao và tập trung đông dân nhập cư và người lao động.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở – ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư xây dựng trường mầm non ngoài công lập, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục tại địa phương nhằm mở rộng các điều kiện chăm sóc nuôi dạy trẻ.

5. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung biên chế cán bộ, giáo viên, công nhân viên cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập, nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho việc nuôi dạy trẻ. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu bổ sung các chế độ, chính sách cho giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng trong các trường mầm non, đảm bảo đội ngũ yên tâm công tác.

6. Giám đốc Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng chuyên môn hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt các chế độ đảm bảo an toàn cho trẻ. Hỗ trợ chuyên môn để Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng nuôi dạy trẻ an toàn cho các bà mẹ.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố quan tâm giới thiệu những điển hình tốt về công tác nuôi dạy trẻ, đặc biệt là các trường, lớp ngoài công lập nhằm động viên, khuyến khích những cá nhân, tập thể tham gia đầu tư xây dựng và phát triển các trường lớp ngoài công lập. Phản ánh kịp thời những cơ sở giữ trẻ không phép , những cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiện an toàn cho trẻ để kịp thời xử lý.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nuôi dạy trẻ an toàn cho các bà mẹ; vận động các bà mẹ không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự phát, không phép.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền cho các bà mẹ về việc nuôi dạy trẻ an toàn, kiên quyết không gửi trẻ ở những điểm giữ trẻ không phép ; tổ chức giám sát hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình, phát hiện kịp thời những điểm giữ trẻ không phép để phối hợp chấn chỉnh, xử lý sai phạm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở – ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND.TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Ủy ban MTTQ VN TP và các Đoàn thể TP;
– Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
– Các Ban HĐND.TP;
– Các Sở – ngành Thành phố;
– UBND các quận, huyện;
– Các Báo, Đài Thành phố;
– VPUB: CPVP; Các Phòng CV; TTCB;
– Lưu: VT (VX-TC) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

300x250 Chỉ thị 20/2013/CT UBND chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn ...
Chỉ thị 15/2013/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 tại Thành phố Hồ Ch...
Chỉ thị 14/2013/CT-UBND quản lý nguồn tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà...
Chỉ thị 07/2013/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ...
Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan,...
Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2013 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào...
Chỉ thị 23/2012/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong l...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>