Chỉ thị 17/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 17/2012/CT-UBND Ngày ban hành: 13 tháng 12 năm 2012
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2012/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2012

300x250 Chỉ thị 17/2012/CT UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2014 bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Giáp Ngọ do Bộ Y tế ban hành
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh An Giang ban hành
Chỉ thị 19/2013/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong l...
Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chỉ thị 3480/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật c...
Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguy...
Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2013 tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại do Thủ tướ...
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Ủy ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>