Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh An Giang ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 16/CT-UBND Ngày ban hành: 17 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/CT-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Năm 2013, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 trong bối cảnh quốc tế và trong nước đan xen những thuận lợi và thách thức; thiên tai diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; hai mặt hàng chiến lược của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn;….

Với sự quyết tâm, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất – kinh doanh và đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014;

Để đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, quyết tâm khắc phục khó khăn; đồng thời chuẩn bị, tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ và ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh ngay từ đầu năm 2014; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Định hướng công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phải thiết thực gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2014); 46 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2014); giới thiệu những thành tựu kinh tế – xã hội tỉnh nhà trong năm 2013, đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính, giữ vững an ninh trật tự.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, nhất là các giải pháp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. Lưu ý khi đưa thông tin lên các phương tiện truyền thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không đưa những thông tin chưa đủ căn cứ hoặc không có lợi, làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất – kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng.

c) Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc (điện thoại, internet, bưu điện..) trong dịp Tết.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lễ hội, hội chợ, hội hoa xuân, triển lãm thương mại, bán hàng khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng; tổ chức các chương trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,… đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đón xuân cho nhân dân. Chỉ đạo Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các điểm trưng bày, hoạt động văn hóa để tạo thêm điểm tham quan cho nhân dân trong dịp Tết.

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp biểu diễn văn nghệ, kết hợp với bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa tại trung tâm thành phố Long Xuyên.

c) Phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch – tham quan, tạo nhiều dịch vụ đặc sắc, nhiều loại hình phong phú thu hút khách đến tham quan, du lịch. Đẩy mạnh quảng bá, tổ chức các chương trình, tour du lịch phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của địa phương; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang:

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; quán triệt tinh thần triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 của tỉnh ngay sau khi nghỉ Tết, để hoàn thành kế hoạch công tác từ tháng đầu, quý đầu năm 2014.

b) Xây dựng các chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân phong phú, sinh động, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và phù hợp với đời sống xã hội, tập quán, nhu cầu giải trí của nhân dân. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của tỉnh và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức những ngày trước và sau Tết.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn nông dân chọn giống lúa và kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương xuống giống vụ Đông – Xuân kịp thời vụ; chăm sóc lúa, hoa màu; phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá; kiểm soát chặt chẽ dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc, không để bùng phát thành dịch.

b) Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa bàn.

5. Sở Công Thương:

a) Chỉ đạo và phối hợp các sở, ngành chức năng, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang, những tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng; có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

c) Phối hợp với các ngành, địa phương sắp xếp, chỉnh trang các khu vực chợ, bảo đảm trật tự, văn minh, lịch sự, quy định niêm yết giá công khai, đầy đủ các mặt hàng, dịch vụ; ngăn chặn xử lý đối với các hành vi tăng giá. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường, việc cung ứng hàng hóa và bán giá bình ổn cho người dân để có biện pháp can thiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá cục bộ, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết và các mặt hàng dinh dưỡng cho trẻ em để kiếm lợi bất chính.

d) Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu lúa, cá hàng hóa cho nông dân và doanh nghiệp.

đ) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tăng cường quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm soát hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép nhất là ở những khu vực, địa bàn trọng yếu, địa phương giáp biên giới; quản lý, giám sát chặt chẽ và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với các hành vi thu gom nông sản, thực phẩm trái quy định; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo đúng quy định của pháp luật.

e) Chỉ đạo ngành điện, nước rà soát kế hoạch tu sửa và cung ứng điện, nước đảm bảo đủ phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, khu dân cư.

6. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe; bến tàu..; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội,… bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ;

b) Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu qua biên giới trước, trong và sau Tết. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ; kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư đông người.

c) Chỉ đạo công an các cấp làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (có bắn pháo hoa) tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

8. Sở Giao thông và Vận tải:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và hàng hóa thông suốt, an toàn trước, trong và sau Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có giải pháp khắc phục và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá trái phép; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

b) Cùng Công an tỉnh:

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát, giải tỏa lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan và trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, an toàn kỹ thuật vận tải đường bộ, đường thủy, kiên quyết đình chỉ hoạt động những phương tiện không đảm bảo an toàn, trước hết là xe, tàu, thuyền chở khách. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết.

– Chuẩn bị phương án dự phòng, phương tiện cứu trợ, cứu nạn để giải tỏa kịp thời, nhanh chóng khi có ùn tắc, tai nạn, nhất là trên những tuyến đường trọng điểm, có lưu lượng vận chuyển cao.

9. Sở Tài chính:

a) Chủ động trong công tác cân đối ngân sách cuối năm, tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và các đối tượng chính sách, có công trước Tết, không để chậm trễ. Tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

b) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật giá và các văn bản hướng dẫn liên quan. Kiểm soát chặt chẽ mức giá đối với hàng hóa mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc được trợ giá, hàng hóa, dịch vụ công ích, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo quy định. Đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với các ngành và địa phương đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, người neo đơn và các đối tượng lang thang, cơ nhỡ,… trên địa bàn (đặc biệt là không để sót các đối tượng trợ cấp xã hội), để mọi người đều được đón Xuân, vui Tết.

b) Thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ cách mạng lão thành…; tổ chức đi thăm, tặng quà cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi ở các cơ sở nuôi dưỡng tập trung.

c) Theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân. Phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.

11. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp, bệnh tay chân miệng và dịch sốt xuất huyết; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế.

c) Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông. Tổ chức các chốt – trạm sơ cấp cứu; chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong các ngày Tết, không để xảy ra thiệt hại do bất cẩn hoặc do chậm xử lý.

12. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất – kinh doanh trong những tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014. Đảm bảo nguồn tiền mặt kịp thời và đầy đủ để chi trả lương, thưởng và các nhu cầu xã hội trong dịp Tết.

b) Ổn định tỷ giá ngoại tệ, giá vàng; tập trung ổn định thị trường tín dụng, phòng ngừa lạm phát quay trở lại; tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng; tổ chức vận chuyển hết rác trong ngày, đặt thêm thùng rác ở các điểm tập trung đông người và các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và vệ sinh đường phố trên từng địa bàn theo phân công, phân cấp, đảm bảo mỹ quan đô thị, khu dân cư trong những ngày Tết; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng,… phải giải quyết trước 22 giờ 00′, ngày 30 tháng 01 năm 2014 (ngày 30 tháng chạp âm lịch).

14. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức họp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán. Lập kế hoạch để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xã hội, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh…

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Phối hợp và chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho đồng bào nghèo thật chu đáo, tiết kiệm.

16. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Năm nay, thời gian nghỉ Tết cổ truyền 09 ngày, để đảm bảo các hoạt động ổn định và bình thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Tổ chức trang hoàng đường phố nội ô (thị trấn, thị xã, thành phố), nơi công cộng sạch, đẹp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

– Tùy điều kiện thực tế của địa phương, vận động kinh phí từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn (không sử dụng ngân sách, không vận động rộng rãi trong nhân dân), phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa (tầm thấp, thời lượng 15 phút) phục vụ nhu cầu của nhân dân.

– Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, người già, người neo đơn và các đối tượng lang thang, cơ nhỡ,… trên địa bàn đón Tết cổ truyền.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Giáp Ngọ 2014 vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đồng thời phối hợp các đoàn thể ở địa phương vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các lực lượng vũ trang, các vùng kháng chiến cũ, sinh viên, công nhân, học viên ở trung tâm giáo dục và những hộ gia đình nghèo… có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 thật tiết kiệm, không tổ chức liên hoan, phô trương hình thức. Không tổ chức các đoàn đến chúc Tết lãnh đạo các cấp. Không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân. Có trách nhiệm kiểm tra xử lý tập thể và cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra vi phạm ở đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không tổ chức tiệc tùng ăn uống linh đình tốn kém, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất – kinh doanh và sinh hoạt bình thường của nhân dân.

– Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất – kinh doanh, công việc, học tập… trở lại bình thường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2014.

– Tùy theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị này. Tổ chức vệ sinh sạch đẹp nơi làm việc; phân công lãnh đạo và bố trí cán bộ trực cơ quan trong những ngày nghỉ Tết, thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

+ Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động Tết kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014 (ngày 16 tháng chạp âm lịch).

+ Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhận định đánh giá và gửi trước 12 giờ, ngày 27 tháng 01 năm 2014 (ngày 27 tháng chạp âm lịch).

+ Báo cáo tình hình chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trước 12 giờ, ngày 03 tháng 02 năm 2014 (mùng 4 Tết).

Báo cáo gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này được phổ biến đến lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các công ty, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, báo cáo kịp thời các trở ngại phát sinh và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
– Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thị, thành phố;
– Các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
– Các DNNN và CTyCP;
– Báo AG, Đài PT-TH AG, Phân xã AG;
– Website An Giang;
– Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
– Các phòng, trung tâm thuộc VP.UBND tỉnh;
– Lưu: HC-TC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

300x250 Chỉ thị 16/CT UBND năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh An Giang ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 2/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban ...
Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn ...
Chỉ thị 3480/CT-BNN-PC năm 2013 tăng cường công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật c...
Chỉ thị 14/2013/CT-UBND quản lý nguồn tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà...
Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ...
Chỉ thị 26/2012/CT-UBND tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>