Chỉ thị 04/2013/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 04/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 28 tháng 01 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 04/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

300x250 Chỉ thị 04/2013/CT UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 01/CT-NHNN năm 2014 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng a...
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2013 tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tron...
Chỉ thị 03/2013/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 20...
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau đảm bảo an toàn thực phẩm t...
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 201...
Chỉ thị 04/2013/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang
Chỉ thị 08/2013/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 – 2013 và tuyể...
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty nông, lâm nghiệp đã...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>