Chỉ thị 01/CT-BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 01/CT-BTP Ng

300x250 Chỉ thị 01/CT BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh An Giang ban hành
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia...
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2013 tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng ...
Chỉ thị 29/2013/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Chỉ thị 18/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường thực hiện quy định về lao động và tiền lương trong doanh ngh...
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòn...
Chỉ thị 17/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>