Nghị Quyết

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1

Số hiệu: 02/2012/NQ-HĐTP Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Hòa Bình HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013

1

Số hiệu: 83/NQ-CP Ngày ban hành: 08 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

1

Số hiệu: 48/NQ-CP Ngày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán do Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 37/NQ-CP Ngày ban hành: 25 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 33/NQ-CP Ngày ban hành: 18 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 35/NQ-CP Ngày ban hành: 18 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

1

Số hiệu: 08/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——–

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

1

Số hiệu: 32/NQ-CP Ngày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT