Nghị Quyết

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1

Số hiệu: 02/2012/NQ-HĐTP Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Hòa Bình HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

1

Số hiệu: 32/NQ-CP Ngày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

1

Số hiệu: 08/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——–

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh

1

Số hiệu: 01/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Dương Hoàng Nghĩa HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ——- CỘNG HÒA

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1

Số hiệu: 09/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Bùi Công Bửu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1

Số hiệu: 03/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Bùi Công Bửu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1

Số hiệu: 04/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Bùi Công Bửu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA

Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1

Số hiệu: 05/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Bùi Công Bửu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA